Spausdinti

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

1.1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

2.1. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2016-01-01 / 2016-06-30

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-01-01 / 2016-06-30 d.

5. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. sausio 1d.-birželio 30d.

5.1. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. sausio 1d.-birželio 30d.