Spausdinti

1. Finansinės būkles ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

1.1. Finansinės būkles ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis

3. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. sausio 1d.-kovo 31d.

3.1. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. sausio 1d.-kovo 31d.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2015-01-31 / 2015-03-31

5. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2015-01-31 / 2015-03-31