Spausdinti

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

1.1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus 2018-01-01 / 2018-06-30

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-01-01 / 2018-06-30

4.1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2018-01-01 / 2018-06-30

5. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. sausio 1d.-birželio 30d.

5.1. Ketvirčių finansinių ataskaitų aiškinaasis raštas 2018 m. sausio 1d.-birželio 30d.

6. Pažyma dėl II ketvirčio balanso