Atliekamos funkcijos:

 

  • Gesinti gaisrus ir atlikti kitus pirminius gelbėjimo darbus, likviduoti avarijų, stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių padarinius.

 

  • Užtikrinti sąveiką su rajono savivaldos institucijomis, policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis gesinant gaisrus, bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus.

 

  • Kontroliuoti priešgaisrinius vandens šaltinius, gaisrinius hidrantus, rezervuarus, kitus vandens telkinius, bei privažiavimo prie jų būklę, teikti privalomus nurodymus nustatytiems trūkumams pašalinti.

 

  • Bendradarbiauti su užsienio šalių priešgaisrinėmis tarnybomis, dalyvauti (atstovauti savivaldybei) tarptautiniuose priešgaisrinių tarnybų mokymuose, pratybose, seminaruose ir kituose renginiuose, įgyvendinti bendrus tarptautinius projektus.

 

  • Pagal kompetenciją vykdyti kitas įstatymais ir kitais teisės aktais jai priskirtas funkcijas.